סטטוס בקשות לקבלת רשיון הפעלה
bunner
רשימת מפעילי מסגרות לפעוטות שהגישו בקשה לקבלת רשיון הפעלה לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות , התשע"ט – 2018
קבלת סטטוס לגבי מעונות מאושרים
יש להזין שם מלא / חלקי של המעון או יישוב על מנת לחפש
שם המעון יישוב רחוב סטטוס
טוען מעונות...
המעון אינו נמצא במאגר המידע. אנא פנה למוקד השרות בטלפון 8236*